Konutlarda tünel kalıp uygulamaları
Konutlarda tünel kalıp uygulamaları

Tünel kalıp sistemi, binaların döşeme ve duvarlarının büyük kalıp elemanlarıyla bir defada döküldüğü yerinde dökme bir yapım sistemidir. Bu sistemde binanın taşıyıcı elemanları betonarme olarak üretilmektedir. İç ve dış bölme duvarlarının yapımında ise genellikle hazır paneller kullanılmaktadır. Tünel kalıplarla bir hacmin en çok üç duvarı dökülebilirken, tesisat kanalları da bu kalıplar üzerine monte edilmektedir.
Tünel kalıp sisteminde çelik kalıpların kullanılması, hassas ebatlara sahip düzgün yüzeylerin elde edilmesini kolaylaştırmaktadır. Her defasında kalıpçıların ölçüm becerisine bağlı kalınmadan, standart yükseklik ve açıklığı kolaylıkla elde etmek mümkündür. Bu sistemde kürlenme yapılmasıyla, betona kısa sürede gerekli mukavemet verilebildiğinden, kalıplar çok kısa süre sonra sökülebilmektedir. Yine kısa sürede kurularak, yeniden beton dökülebilmekte ve bir üst katın yapımına başlanabilmektedir. Toplu konut üretiminde tünel kalıp sisteminin avantajları şunlardır:
 Üretim hızı: Tünel kalıp sistemindeki üretim hızı, geleneksel yapım sitemlerine göre çok fazladır. Orta büyüklükteki bir konutun yapımında, kalıplar yarım günde kurulup hazırlanmakta ve aynı gün betonu dökülerek işlem tamamlanmaktadır. Ertesi gün kalıbın sökülerek başka bir konutun kalıplarının yeniden kurulmasına ve yeniden beton atılmasına olanak tanımaktadır. Geleneksel yapım sistemlerinde kullanılan iş ve kalıp iskelesi gerektirmediğinden bir zaman harcaması söz konusu değildir. Çok düzgün ve pürüzsüz olduğundan perde duvarlar ve tavanlarda sıva gerektirmemektedir. Diğer yapı bileşenleri olan cephe elemanları, bölme duvarlar, merdivenler, sahanlıklar, kalorifer, çöp ve mutfak bacaları, ön yapımlı olduğundan kısa sürede yerine monte edilmekte ve büyük oranda zamandan kazanç sağlanmaktadır. Çelik kalıplarda bütün ölçüler son derece hassas olduğundan, birçok imalat önceden yapılabilmekte ve inşaat yapım süreci oldukça kısalmaktadır.
Ekonomi: Yapım süresini kısaltması, işgücü ve anaparanın belirli bir işe uzun süre bağlı kalmasını önlediğinden, enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede inşaat maliyetini düşürücü bir etken olabilmektedir. Çelik kalıpların ilk yatırım maliyeti yüksek olmasına rağmen, iyi bir kullanım ve bakımla yüzlerce kez kullanılabilmesi nedeniyle sonuçta kazançlı bir yatırımdır. Toplam inşaat maliyetindeki işçilik maliyeti geleneksel sistemle karşılaştırıldığında, bu oran yüzde 7-8 oranında düşmektedir. Ayrıca sistemin hassasiyeti, kaba ve ince yapı bileşenlerinin standartlaşmasına olanak verirken, böylece gerek üretim, gerekse maliyet düşüşleri gözlenmektedir.
Kalite: Bu sistemde yapıyı oluşturan tüm hacim ve elemanlarda ölçüler standartlaştırılmıştır. Sistemde yer alan diğer yapı bileşenleri de ön yapımlı olduğundan, bunların da kaliteleri yükselmektedir. Yine ölçülerdeki hassasiyet sayesinde kapı, pencere, basamak, denizlik, korkuluk, küpeşte vb. yapı elemanlarının standardizasyonu sağlanabilmekte ve yapı kalitesinin arttırılması mümkün hale gelmektedir.
Uygulamada kolaylık: Tünel kalıp sisteminde kalıpların kurum ve sökümü basit olduğundan nitelikli işçi ihtiyacı azalmaktadır. Kalıpların kurulması ve sökülmesinde kullanılan kule vinç, aynı zamanda donatının, betonun, önyapımlı elemanların ve diğer bütün ince malzemelerin taşınmasında kolaylık sağlamaktadır.
Güvenlik: Perde duvarların ve döşemelerin bir bütün olarak, tek işlemle dökülmesi, tek parça halinde çalışan bir yapı elde edilmesini sağlamaktadır. Bu durum deprem kuvvetlerine ve yangına karşı sistemin dayanımını artırmaktadır.
 
1. Sistemin yapısal özellikleri
Tünel kalıp sisteminin elemanları; kalıp yüzeyleri, ek kalıp parçaları, çalışma platformu ve destek elemanlarıdır.
Kalıp yüzeyleri; yaklaşık 3 milimetre kalınlığında sactan yapılan, rijitliğin sağlanması ve beton dökümü sırasında sacın eğilmemesi için iç yüzeyinde çelik nervürler bulunan elemanlardır.
Çalışma platformu; beton prizini yaptıktan sonra kalıpların üzerinde çekilerek söküldüğü platformlardır. Çalışma platformunun standart boyutu 3 metredir.
Ek kalıp parçaları; döşeme boşlukları, perde alınları, konsollar, döşeme alınları için kullanılmaktadır.
Destek elemanlar; beton dökümü sırasında oluşan yükü karşılamak üzere yerleştirilmektedir. Bu elemanların yanı sıra kalıp elemanı içinde ayarlı çapraz, ayarlı dikme, kriko tekerlekler, kalıp yatay atkısı gibi destek elemanlar da bulunmaktadır.
Tünel kalıplar; boyutları açısından tam ve yarım tünel kalıplar olarak ikiye ayrılmaktadır. Tam tünel kalıplar; iki kenarı veya üç kenarı kapalı yapılabilmektedir. Yarım tünel kalıplar ise; köşe ve konsollu tünel kalıplar olarak iki şekilde yapılmaktadır.

Tünel kalıpların birleşim olanakları ile çeşitli boyutsal kombinasyonlar elde edilebilmektedir. Standart tünel kalıp boyutları aşağıdaki şekildedir:
. Yükseklik: 2.30-4.00 m
. Uzunluk: 0.625-1.25-2.50-3.75 m. Vinç kapasitesine göre 12.50 m uzunluğa kadar birleştirilerek kullanılabilmektedir.
. Genişlik: 1.05, 1.35, 1.65, 1.95, 2.25, 2.55, 2.85 m.
Bu, 7 farklı genişlik ve 28 değişik kombinasyonla 2 metre 10 santimetre ile 5 metre 70 santimetre arasındaki açıklıklarda standart tünel kalıplar elde edilebilmektedir. Bu boyutlardan farklı olan üretimler özel kalıplar yapılarak karşılanmaktadır. Tünel kalıpların yaklaşık olarak ağırlığı 62 kilogram/metrekaredir. Bu ağırlık gerekli tüm ekipmanların yerleştirilmesiyle 70 kilogram/metrekare değerine kadar yükselmektedir.
 
Tünel kalıp sisteminde tasarım yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
. En büyük ekonomik açıklıklar 5.5-6.5 metredir. Bundan büyük açıklıklarda, sistem kirişsiz çalıştığı için döşeme kalınlıkları çok artmakta, dolayısıyla kalıp konstrüksiyonu ağırlaştırmakta ve ekonomik olmamaya başlamaktadır.
. Aynı kat içinde kat yüksekliği sabit tutulmalıdır. Farklı yüksekliklerin olması durumunda, döşeme yükseklikleri gereksiz yere artmakta ve hatta yükseklik farkının çok artması halinde yapım tamamen olanaksızlaşmaktadır.
. Farklı kalıplar kullanıldığında, sistem irrasyonel hale gelmektedir. Bu nedenle ıslak hacimlerde düşük döşeme genellikle yapılmamaktadır.
. Bodrum katların yapımında tünel kalıpların kullanılabilmesi için yapı çukurunun kesitinin kalıpların sökümüne imkan verecek durumda olması gerekmektedir. Aksi halde geleneksel sistemlerle yapım gerçekleştirilmektedir.
. Yüksek bloklarda, perdelerin yerleştiriliş biçimi her iki yönde birbirine dik olmalıdır. Bunun iki nedeni vardır. Bunlardan birincisi, yapının tüm hareketi açısından her iki doğrultuda rijitliğin sağlanması; ikincisi ise, yalnız tek yönde perde duvarların olması durumunda teçhizat ve duvar kesitlerinin artmasıdır.
. Genel yerleşme planında, kreynlerin kapasiteleri önemli bir etkendir. Binaların konumlandırılış biçiminin, aynı kreynle en az iki binanın yapımına olanak sağlayacak şekilde olması gereklidir. Bu olanak ikinin üzerine çıkarılabildiğinde sistem daha da rasyonel hale gelmektedir. Ayrıca tek bir bina yapılırken sabit kule kreynler kullanıldığında, binanın dış boyutları vincin mesafesini belirlemektedir. Kaşıklı kreynler kullanıldığında ise, bir tünel kalıbın sökülüp, başka bir yapıya taşınmasında ara mesafenin boyutunu kalıp elemanının boyutları belirlemektedir. Bu boyutun en az 3 kalıp elemanı derinliğinde olması gerekmektedir.
. Yapı çekirdekleri kayar kalıplar, kalıcı kalıplar ve hazır elemanlarla oluşturulmaktadır.
. Gerek kalıp maliyetlerini düşürmek ve gerekse tekrarı yükseltmek açısından, kapı boyutlarının tek tip tutulması rasyonel olmaktadır.
. Ülkemizde kat adedi açısından en rasyonel uygulamalar 6-15 kat arasında değişmektedir.
. Bu sistemle dökülen betonarme perde duvarların kalınlıkları genellikle 20 santimetredir.
. Cephe kapatma işleminde hazır bileşenlerden yararlanmak veya yerinde üretim yapmak mümkündür. Ancak hazır bileşenlerin kullanımına karar verilirse, kreyn hareketleri planlamada etkili olmakta ve ayrıca detay projelerinin de gerekli profil saptamaları ve önlemlerini içermesi gerekmektedir.
2. Sistemin uygulanışı
Tünel kalıp sistemle bir yapı oluşturulurken, öncelikle yapı çukurunun açılması ve zeminin hazırlanması gerekmektedir. Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra temel, radyajeneral temel veya mütemadi temel olarak yapılmaktadır. Eğer bodrum kat yüksekliği, normal kat yüksekliğinden fazla ise, geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. Ancak sistemin hassasiyeti ve kalıpların amortismanı göz önüne alınarak, bodrum kat yüksekliği normal kat yüksekliği ile aynı ölçüde olacak şekilde tasarlanmalıdır.
Bodrum kat; eğer, tünel kalıp sistem kullanılarak oluşturulacaksa, öncelikle tünel kalıbın oturacağı aks betonu kalıbı ilk defa burada konularak temel ile beraber beton dökülmelidir. Daha sonra tünel kalıp elemanları, kule vinçler kullanılarak döşeme üzerine oturtulmaktadır. Burada kalıpların içine hasır çelik donatılar yerleştirilip, gerekli tesisat uygulamaları yapıldıktan sonra beton dökülmektedir. Beton normal koşullarda ertesi gün prizini almaktadır. Eğer hava soğuksa, betonun ısıtılması gerekmektedir. Bu da açık olan cephelerin branda bezleriyle kapatılmasıyla sağlanmaktadır. Betonun mukavemetini almasından sonra kalıpların sökülme işlemi vardır. Bunun için de önce dış kalıplar sökülmekte daha sonra yarım tünel kalıplar dışarı alınarak, yerine döşemeyi desteklemek üzere çelik dikmeler yerleştirilmektedir. Burada kullanılan diğer yarım tüneller de dışarıya alınıp, temizlenip yağlandıktan sonra, kreyn ve traversler aracılığıyla üst kata çıkarılmaktadır. Bu işlemler sırasında kullanılan çalışma platformu, tünel kalıbın işlemi bittikten sonra çekildiği ve aynı zaman çalışma iskelesi olarak kullanılan platformlardır.
 
Tünel kalıbın normal katlardaki uygulama aşamaları şöyledir:
Montajı yapılmış bir tünel kalıp elemanı, yüzeyi temizlenip, yağlandıktan sonra daha önceki döşeme üzerinde oluşturulmuş olan aks betonundan yararlanılarak yerine yerleştirilmektedir.
Kalıp elemanlarının montajı tamamlandıktan sonra, ilave kalıp parçaları yerlerine takılmaktadır. Bunlar, duvar ve döşemelerde yer alacak olan ısıtma, havalandırma, su tesisatı ve pencere-kapı boşluklarının oluşturulmasını sağlamaktadır. Daha sonra hasır çelik donatılar döşenmektedir. Elektrik boruları ve tesisat malzemeleri konulduktan sonra dış kalıplar yerleştirilmekte ve tünel kalıpla kenetlenmektedir. Üst kat için aks betonu köşebentleri konulduktan ve açıklığa göre ters sehim verildikten sonra beton dökme işlemine geçilmektedir. Duvar ve döşemelerin betonu pompalar yardımıyla tek defada dökülmektedir. Oluşturulan hacim, koruyucu perdelerle kapatılmakta ve gerekirse betonun prizine yardımcı olmak amacıyla ısıtılmaktadır.

Tünel kalıp sistemde, beton dökümü sırasında işi hızlandırmak amacıyla iki çeşit kürlenme yöntemi kullanılmaktadır. Bu sayede 24 saatte kalıbın tekrar kullanılması mümkün olabilmektedir. Bu yöntemlerden ilki, hacmin içerisini ısıtarak kürlenme; diğeri ise, kalıp içerisinde dolaşan sıcak su, sıcak yağ veya buhar kanallarıyla kürlenmedir. İlk yöntemde, kalıp konstrüksiyonunda herhangi bir donanıma gerek yoktur. Bunun yerine hacmin içinde kurulan çeşitli ısıtıcılardan yararlanılmaktadır. Bu yöntemde betonu ısıtabilmek için önce hacmin tamamını ısıtma zorunluluğu vardır. İkinci yöntemde, sıcak su, sıcak yağ veya buharın dolaştığı kanallar kalıbın döşeme panelleri ile yan cidarların altlarına asılmaktadır. Bu yöntem enerji kaybı açısından ilk yönteme göre daha olumludur. Çünkü hacmin ısısının önce yükseltilip, daha sonra betona ulaşmasına gerek kalmamaktadır. Ancak yine de döşeme üstleri ve açık olan yüzeylerin ısı yalıtım malzemeleriyle kapatılması doğrudur. Böylelikle bir yandan ısı kaybının önlenmesi, diğer yandan da kürlenme süresinin kısalması sağlanacaktır. Bunların dışında betonun içerisine katılan bazı kimyasallarla da kürlenme sağlanabilmektedir.

Tünel kalıpların sökülüp takılma işleminde 3 farklı yöntem uygulanmaktadır:
Çalışma platformlarında söküp takma: Elemanlar, beton dökümü tamamlanmış olan tünelin içinde birbirinden sökülerek, tünel kalıpların üzerinde hareket etmesini sağlayan raylar yardımıyla dışarıya alınmakta ve özel araçlarla vinçlere bağlanma yoluyla bir sonraki kullanım yerlerine götürülmektedir. Asıl sistemi yarım tünel olup, montajı tam tünel olarak uygulanan sistemlerde bu yöntem yeterli olurken, büyük kalıp birimleri kullanıldığında ilave olarak özel kaldırma parçalarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Taşıma çatallarıyla söküp takma: Tam tünel kalıp uygulamalarında kullanılan bu sistemle en çok 3 tam tünel kalıp bir kerede taşınmakta ve yerine konabilmektedir. Bu sistemde çalışma platformuna gerek yoktur. Ancak her birim için ayrı taşıma çatalları gerekmektedir.
Askı elemanlarıyla söküp takma: Askı elemanları ile çok sayıda kalıp bir arada kaldırılabilmektedir. Bu sistemle her biri 100 metrekare kalıp alanı olan 3 tünel kalıp aynı anda taşınmakta ve yerine montajı yapılabilmektedir. Bu nedenle en fazla tercih edilen söküp takma biçimidir.
Tünel kalıp sistemde en önemli amaçlardan biri zamandan kazanç sağlamak olduğu için şantiyede yapılacak işlerin sırası çok iyi tasarlanmalıdır. Sistemin en önemli elemanı olan kalıp elemanlarının sayısı, üretilecek yapının projesine ve inşaatın süresine bağlıdır. Bir tünel kalıp takımının kullanıldıktan sonra yeniden yerine takılması aşamalarına ‘tünel kalıp takımının rotasyonu’ adı verilmektedir.
3. Sistemde yapıyı oluşturan diğer bileşenler
Tünel kalıp uygulaması ile yapılması mümkün olmayan diğer yapı bileşenleri, prefabrike olarak veya geleneksel yöntemlerle üretilmektedir.
a. Prefabrik yapı bileşenleri: Tünel kalıp sistemde kullanılan prefabrik yapı bileşenlerinin yapımını; bölücü bileşenlerin yapımı, yapı çekirdeğinin yapımı ve cephe panellerinin yapımı olmak üzere 3 grupta incelenmek mümkündür.
Bölücü bileşenlerin yapımı: Bölücü bileşenlerin tünel kalıplarla üretilmeye çalışılması, bir yandan planlamayı zorlaştıracak, diğer yandan da kalıpların bölünmesiyle yapım süresinin uzamasına neden olacaktır. Bunun yerine hazır bileşenlerin kullanılmasıyla, yapıdaki ölü yüklerin azaltılması, bitmiş yüzeylerin elde edilmesi ve kalınlıklarının az olması nedeniyle de hacimlerde boyutsal kayıpların azaltılması şeklinde imkanlar elde edilmektedir.
Yapı çekirdeğinin yapımı: Yapı çekirdeğini oluşturan merdiven ve ara sahanlıkların yapımında hazır bileşenler kullanılarak, yapının çekirdeği ile aynı zamanda bitirilmesi sağlanabilmektedir. Uygulanan yöntemler; hazır bileşenlerle yapım, kalıcı-betonarme hazır kalıplarla yapım ve yerinde yapım yöntemleridir.

Hazır bileşenlerle yapım: Merdivenler tünel kalıp uygulamalarında genellikle şantiyelerde önceden üretilmekte ve uygulama sırasında taşınarak yerlerine monte edilmektedir. Merdiven sahanlıkları; montajı için gerekli düzenek hazırlandıktan sonra, kreynler ile istenen kota indirilerek, bağlantı noktalarındaki ankrajlar yardımıyla montajı yapılmaktadır.
Kalıcı-betonarme hazır kalıplarla yapım: Taşıyıcı nitelikteki betonarme kalıcı kalıplar, çekirdek perdesinde önceden bırakılmış olan yuvalara oturtulmakta ve burada bulunan kutu profille, alt yüzeyinde yer alan özel profilin montajı yapılmaktadır.
Yerinde yapım: Çelik veya ahşap kalıplar kullanılarak merdiven sahanlığı yerinde dökülmektedir. Merdiven kolları; vinçler yardımıyla ile sahanlıklara oturtulmakta ve önceden yapılmış olan lamaların birbirine kaynatılmasıyla sabitlenmektedir.
Cephe panellerinin yapımı: Tünel kalıp sistemiyle toplu konut üretiminde cephe panellerinin kullanımları oldukça yaygındır. Cephe panel elemanları seri olarak üretilmekte ve vinçler ile taşınarak uygulanacakları yere getirilmektedir. Cephe elemanlarının monte edilebilmesi için döşeme plağına ve perde duvara önceden lama ve profiller yerleştirilmektedir. Panelin bu profillere bağlantısı kaynak yoluyla sağlanmaktadır. Aynı şekilde balkon parapetleri de cephe duvarlarının taşıyıcı özelliğinden faydalanılarak, kat döşemesi ile çıkılan konsolların üzerine yerleştirilerek ya da çelik kalıplar ile yerinde dökülerek oluşturulmaktadır. Cephe panellerinin birleşiminde ıslak, yarı ıslak ve kuru birleşim teknikleri uygulanmaktadır.
b. Geleneksel yapı bileşenleri: Tünel kalıp sisteminde bazı elemanlar prefabrik olabildiği gibi geleneksel yöntemler kullanılarak da üretilebilmektedir. Cephe elemanlarında ve bölücü duvarlarda tuğla, briket veya gaz beton kullanılabilmekte, merdiven ve sahanlıklar yerinde döküm olabilmekte, çatılar ise geleneksel yapım tekniği ile yapılabilmektedir. Ancak geleneksel yapı bileşenleri ve yapım yöntemlerinin kullanılması yerine prefabrik yapı elemanlarının kullanılması, tünel kalıp sisteminin özellikleri olan standartizasyon, hızlı üretim ve ekonomiklik özellikleri ile bütünlük sağlamaktadır.
Yukarıda açıklanan uygulamalardan sonra ince yapı uygulamalarına geçilmektedir. Bunun için önce tesviye betonu atılmakta, sonra su yalıtımı uygulaması, şap atılması, seramiklerin döşenmesi, doğramaların takılması, sıva üstünde yer alacak tesisatın tamamlanması, son olarak da duvar kağıdı veya boyanın yapılması işlemlerinden sonra tünel kalıp uygulaması ile üretilen bir toplu konutun imalat süreci tamamlanmaktadır.