Ahşap Özellikleri
Ahşap Özellikleri

Kuzey Amerikalı ve Finliler dünyada güvenlik ve konfor standardı en yüksek konutlara sahiptirler. Bunun nedeni ahşabın konut inşaatında sistem olarak tercih edilmesidir ve vatandaşlarının konfor ve emniyetini artırmak isteyen bir çok ülke bu sistemi seçmektedir.

Bugün, güvenlik, enerji açısından verimlilik, çevreye duyarlık, deprem ve rüzgar fırtınalarına dayanma arayan tasarımcılar, inşaatçılar ve ev sahipleri için ahşap, doğru seçimdir.  

Ahşap yapı sağlam, dayanıklı, izolasyonu ve renovasyonu kolay olup artı değer sağlar.İki yüz yıllık ispat edilmiş performansı, çok sayıdaki araştırmaları ve yeni ürün geliştirmeleri ile en gelişmiş halindedir. Ve yenilenebilir tek inşaat malzemesidir.   

Kuvvetli rüzgarlar... ağır kar yükleri... yüksek nem... aşırı sıcak ve soğuklar - binanızın dayanacağı etkenler ne olursa olsun, ahşap ev her problemin üstesinden gelecek teknik çözümlere sahiptir.

Ahşap evi sattırır. Ahşap yapı sağladığı barınma, sıcaklık ve güvenlik yanında, ev sahibi olmak isteyenler ahşabın estetik değerini kabul ve takdir ederler. 

Ahşabın yapımı kolay olmasının yanında çevre dostudur. Ahşap ürünlerin imalatı az enerji gerektirir ve diğer malzemelere göre çevreyi daha az etkiler.

 

Basit Ancak Elverişli

Ahşap yapı, kereste ve yapısal panoları birleştirerek sağlam ve yapımı hızlı duvar, döşeme ve çatı birleşenlerini meydana getirir. Birleşenler dayanıklı, birleştirmesi ve izolasyonu  kolaydır. Milyonlarca kere uygulanmış inşaat teknolojisidir. Kuzey Amerika da yılda yaklaşık bir milyon ahşap ev yapılmaktadır. 

 

Daha İyi Düşünmek

Hangi inşaat malzemesinin işlemesi daha kolaydır? Hangi yapı malzemesi ile tutkallanarak sağlam, güvenilir kiriş ve kolonlar yapılır? Hangi ana yapı malzemesi yenilenebilir? 

Fabrikalarda bitmiş ev imalatı, en uzak mesafelere konteynırlarda duvar ve döşeme birleşenleri yollanması ve şantiyede prefabrike duvar imalatı gibi ahşap yapı modülasyonu yapımcılara maliyet avantajı ve kalite sağlar.

Kuzey Amerika da ahşap sanayi bina yapım maliyetlerini düşürmek ve inşaatı hızlandırmak için bir çok teknoloji geliştirmiştir. 1950 yıllarında bulunan metal plaka çatı yapımında ahşap makasların kullanılmasını sağlamıştır.Fabrika şartlarında tasarlanan ve imal edilen ahşap makaslar kalite, performans ve tatbik edilebilme sağlamıştır. Her çeşit çatı şekli ve yük taşıma mümkün olmuştur.    

Daha iyi yapılar elde etmek için yapılan araştırmalar sonucu ahşap I-kirişler ve LVL - lamine ahşap kaplama - gibi başarılı ürünler bulunmuştur. Bu ürünler değişiklik göstermeyen mühendislik özellikler, stabil boyutlar, yüksek mukavemet/ağırlık oran ve güvenilirlik sağlarlar. Uzun açıklıklarda kullanılma özelliği yapıların yapımını hızlandırır.

Makine ile elastisite modülü hesaplanmasının mukavemet tahmininde iyileştirmeler sağlaması, kama dişli birleştirme ile düzgün dikme elde edilmesi, LVL, PSL ve LSL ile yüksek mukavemetli ve daha büyük boyutlarda kirişler elde edilmesi bulunan yeniliklerin sayesindedir. Döşeme sistemlerinde vidalama ve yapıştırma gibi yenilikler gıcırdamayı azaltıp mukavemeti artırmıştır. I-kiriş, LVL, PSL ve LSL gibi Ahşap mühendislik malzemeleri ile daha iyi ev yapılmasının yanında, yüksek mukavemetleri ve uzun açıklıklara ulaşabilmeleri sayesinde ticari ve sanayi yapılarında maliyet düşürücü unsur olmuşlardır.

 

Renovasyonu Kolay

Evin boyutunun büyütülmesi veya yenilenmesi ahşap evlerde kolaydır. 

Bu tadilat kolaylığı yeni veya kullanılmış ev alanlar için önemli özelliktir. Değişen ihtiyaçlar karşısında evlerini ekonomik şekilde değiştirirler. Betonarme ev duvarına yeni bir pencere açılması düşünülürse, renovasyon işlerinde ahşabın rakipsizliği ortaya çıkar.

 

Düşük Elektrik Ve Isınma Faturaları

Kışın evin sıcak, yazında serin olması ahşap evin konforlu ve ekonomik yanıdır. Hücresel yapısından dolayı ahşap çelikten 400 kere daha iyi yalıtkandır.

Bir evin bütçesinde ısıtma ve soğutma giderleri önemli yer tutar ve düşük enerji tüketimi  ev alanlar için önemli özelliktir.

Ahşabın yüksek standartlarda yalıtılabilme özelliği yanında çelik ve beton ısı geçirgenlik problemleri ve soğuk yüzeylerde nem yoğunlaşması ile boğuşur.

Kanada Milli Araştırma Konseyi ve Oak Ridge Milli Laboratuarında yapılan testlerde hafif metal çerçeve duvarın ısı rezistansını, R değerini, 50% düşürmekte buda artan enerji kullanımına sebebiyet vermektedir.

 

Ahşap yapıların yüksek standartlarda yalıtımı kolaydır. Çeşitli kuruluşlar Super E1 ve R-20002 gibi, bina şartnamelerindeki R değerlerini geçen ahşap yapı inşaat teknikleri geliştirmişlerdir. Ahşap yapılar kuzey ülkelerindeki aşırı soğuklar için tercih edilen seçimdir.

Ahşap yapılar ısı yalıtımı konusunda şartnamelerde istenen şartlara rahatlıkla uyar. Ahşap evler, ofisler, okul binaları, ve diğer ticari ve sanayi binaların ısıtma ve soğutma faturaları düşük gelir.

1. Super E  http://www.super-e.com/

2. R-2000  http://www.r2000.chba.ca/

 

Depremde Risk Almamak

Diğer yapı malzemelerine göre depreme karşı önemli avantajları olan ahşap yapı, depremde en güvenli yapı sistemlerindendir:

1. Ahşap sağlam ve hafiftir - Kütlesinin az olması bir avantajdır çünkü yapıya daha az kuvvet biner.
2. Ahşap yapı iskeletinde çok sayıda eleman ve çivili birleşme yeri olduğundan kuvvetleri emen çok miktarda yük yolu vardır. 
3. Ahşap yapılarda kullanılan çivili birleşme yerleri depremin enerjisini dağıtmak için elverişlidir.

Bir araştırmada son 40 yılda olan 7 büyük depremde ahşap yapılar incelenmiştir. Bu çalışma ahşap yapıların az yaralı ve yapı hasarı ile şiddetli sallantılara dayanıklılığını göstermiştir. Buna zıt olarak yığma ve betonarme binaların çoğunlukta olduğu Türkiye de 1999 yılındaki depremde 15000 kişi ölmüştür.   

1995 yılındaki Japonya da Kobe depreminde 6000 kişi ölmüş ve 100 milyar $ maddi hasar olmuştur.. Ahşap yapı tekniği kullanılarak yapılan modern evler hiç hasar görmemiştir.

Kalifornia da 1994 Northridge depreminde 30 kişi ölmüş ve 35 milyar $ maddi hasar olmuştur. Ahşap yapıların depremdeki performansı konulu rapor3, ahşap konutların yapı elemanlarının depremden asgari hasar gördüğünü vurgulamıştır.

Hiç bir bina depreme tamamen mukavim olamaz. İyi yapılmış deprem tasarımı hasarı asgariye indirir. Ahşap yapıların sağlam, hafif ve eğilebilir özellikleri deprem bölgeleri için tasarımda mükemmel seçimdir.  

3.  Performance of Wood-frame Building Construction in Earthquakes, Forintek, 1999

http://www.forintek.ca

 

Fırtınalar için Barınak

Ahşap yapısal panoların ahşap çerçeveye sağlam şekilde eklenmesi ile meydana gelen perde duvar ve diyaframlar, fırtına ve kasırgaların getirdiği şiddetli rüzgarı alan bölgelerde sağlam binaları meydana getirir.  

Ahşap yapılar kasırgalara dayanıklıdır. Karaiplerde ahşap binalar bir çok fırtınaya rağmen ömürlerini sürdürmüşlerdir. 1992 yılında Güney Florida da oluşan Andrew kasırgası şartnamelerde öngörülen tasarım hızının 50% fazlası  140 mil/saat hızına erişmiştir. '' Andrew Kasırgası - Ahşap yapıların performansı ve analizi4 '' konulu mühendislik raporu, ahşap binaların tasarım hızından fazla bir rüzgar hızıyla karşı karşıya kalmış olmalarına rağmen iyi performans gösterdiklerini saptamıştır.     I

Son yıllarda kasırgaların binalara etkileri konusunda bir çok araştırma yapılmıştır. Son 20 yıldır fırtınaların şiddetleri artığından yapı şartnameleride buna uygun olarak bazı bölgelerde rüzgar tasarım hızlarını artırmışlardır.Modern ahşap yapılarda kullanılan perde duvar, diyafram, bağlantı sistemleri sayesinde bugün kasırgalar problem olmaktan çıkmıştır.   

4. Hurricane Andrew- Wood Building Performance and Analysis, A Special Report of the National Forest Products Association, 1992

 

Uzun Ömür

Bir çok binanın yıkılıp yeniden yapılma nedeni eskimesinden çok boyutu, stili ve tipinin günümüze uygun olmamasıdır. Ahşap binalar renovasyon ve büyütme kolaylıkları nedeniyle diğer binalara göre değişen şartlara daha kolay uyarlanır. Bundan dolayı ahşap binalar nesillerdir ayakta durur.

Uzun zamandır yaşayan ahşap binalara her yerde rastlanır. İyi bir tasarım ve yapım sürecinden geçmiş ahşap yapı  uzun yıllar güven ve konfor sağlar.

Binaların öncelikli fonksiyonu yaşayanları sıcak ve rutubetten uzak tutmaktır. Yapım malzemesi ne olursa olsun binaların cephesinden suyu uzak tutmak gerekir.5

5. Durability:  http://www.durable-wood.com/

 

Ahşap - Sessiz Mekan

Ahşap çerçeveli duvar ve döşemelerin ses yalıtımı yüksektir. Ahşap yapılarda uzun yıllar yapılan araştırmalar ve tecrübelerin sonucunda elde edilen ses geçirmeyen döşeme ve duvar tasarımları sayesinde evde yaşayanlara sessiz mekanlar sunulmuştur. 
 

Ahşap - Yenilenebilir Tek İnşaat Malzemesi

Ahşap yenilenebilir tek ana yapı malzemesidir. Uydu kayıtları 1970 yılından beri Kuzey Amerika orman alanının 8 milyon hektar büyüdüğünü göstermiştir.

Ahşabın yenilenebilir ve imalatında düşük enerji kullanımı, çevreye ve kaynakların tüketimine duyarlı ev sahipleri tarafından tercih nedenidir.

 

Diğer Yapı Sistemlerinden İleri

Ahşap sadece yenilenebilir değil, enerji tüketimi, hava ve su kirliliği konusunda çevreye dosttur. 

Hayat Boyu Değerlendirme - LCA- değişik bina sistemlerinde ürünün yaşamı boyunca her bölümünde enerji, malzeme kullanımı, hava ve suya verdiği salımlar gibi faktörleri inceleyerek çevreyi nasıl etkilediğini gösteren karşılaştırmalı yöntemdir. ATHENA en çok itibar gören hayat boyu değerlendirme sistemlerinden biridir. ( Yazılımın sınırlı versiyonu http://www.athenasmi.ca/ adresinden temin edilebilir)

ATHENA hayat boyu değerlendirme yazılımı kullanılarak 220 metre kare ahşap, çelik ve betonarme evin yaşamları boyunca çevreye etkileri karşılaştırıldığında  çıkan sonuçlar aşağıdadır.


TOPLAM ENERJİ KULLANIMI: Ahşap binalar en az enerjiyi kullanır. Betonarmenin ahşaptan 2.2 kat fazla enerji gereksimi vardır. Çelik bina ise ahşaptan 1.5 kat fazla tüketir. Sonuç olarak ahşabı imal etmek için fazla enerji gerekmez.

KÜRESEL ISINMA ETKİSİ: Küresel ısınmaya en az etkisi ahşabındır. Çelik 1.22, betonarme ise 1.5 kat fazla sera gazı salımı yapar.

HAVA KİRLİLİĞİ: Ahşap bina en düşük hava kirliliği indeksine sahiptir. Çelik bina 1.7 ve betonarme bina 2.15 kat fazla hava kirliliği yaratır.

SU KİRLİLİĞİ: Ahşap yapının düşük su kirliliği etkisine sahiptir. Çelik 3.47 ve betonarme 2.15 kat fazla su kirliliği yaratır.

KAYNAK KULLANIMI: En düşük ahşap evindir. Çeliğin 1.15 ve betonarmenin 1.93 kat fazladır.

KATI ARTIK: Şantiye alanı artığı çelikte daha düşüktür. Betonarme ise çeliğe nazaran 1.57 kat fazladır.

 

Ahşaptan yapılan evin enerji kullanımı, sera gazı, su ve hava kirliliği ve ekolojik kaynak çıkarılmasına çelik ve betonarme yapıya nazaran daha az çevresel etkisi vardır. Ahşap, çelik ve betonarme ticari ofis binaların karşılaştırmasında da  ahşabın üstün sonuçları elde edilmiştir.